رفتن به محتوای اصلی
۰۰۹۸۲۱۸۸۵۲۰۸۱۵ تهران، خیابان خرمشهر، میدان نیلوفر، خیابان هفتم، خیابان رهبر، پلاک ۱۲، طبقه ۳

اطلاعات شخصی

وضعیت جسمانی

سوابق تحصيلی و آموزشی

تجربيات شغلی

سابقه کیفری

آشنايی به زبانهای خارجی

آشنایی با کامپیوتر

فعاليت هایی که می توانید برای مجموعه انجام دهید

نحوه همكاری

سابقه بیمه

دونفر از کسانی که می توانند ضامن شما باشند را ذکر کنید

حقوق مورد انتظار

محدوده سكونت

برگشت به بالا