رفتن به محتوای اصلی
+982188520815 [email protected] Unit 3, No 12, Rahbar Alley, 7th St, Nilufar Sq, Tehran, Iran

تومورهای ثانویه

سلول‌های سرطانی ممکن است از طریق سیستم لنفاوی و یا جریان خون از تومور ایجاد شده در یک ناحیه بدن به سایر نقاط بدن مانند چشم پخش شده و آنجا را درگیر سازند که به این حالت تومور ثانویه گفته می‌شود.

درمان:

درمان تومور ثانویه مجزا از تومور اولیه انجام می‌گیرد، پزشک ممکن است شیمی درمانی یا رادیوتراپی را جهت توقف رشد یا نابود کردن تومور در چشم، پیشنهاد کند. هرگونه از دست دادن بینایی قبل از درمان، ممکن است دائمی باشد.

برگشت به بالا