skip to Main Content
۰۰۹۸۲۱۸۸۵۲۰۸۱۵ تهران، خیابان خرمشهر، میدان نیلوفر، خیابان هفتم، خیابان رهبر، پلاک ۱۲، طبقه ۳

سلول‌های سرطانی ممکن است از طریق سیستم لنفاوی و یا جریان خون از تومور ایجاد شده در یک ناحیه بدن به سایر نقاط بدن مانند چشم پخش شده و آنجا را درگیر سازند که به این حالت تومور ثانویه گفته می‌شود.

درمان:

درمان تومور ثانویه مجزا از تومور اولیه انجام می‌گیرد، پزشک ممکن است شیمی درمانی یا رادیوتراپی را جهت توقف رشد یا نابود کردن تومور در چشم، پیشنهاد کند. هرگونه از دست دادن بینایی قبل از درمان، ممکن است دائمی باشد.

Back To Top