skip to Main Content
۰۰۹۸۲۱۸۸۵۲۰۸۱۵ تهران، خیابان خرمشهر، میدان نیلوفر، خیابان هفتم، خیابان رهبر، پلاک ۱۲، طبقه ۳

خشکی چشم

خشکی چشم وضعیتی است که به دنبال عدم ترشح کافی اشک در چشم ایجاد می­گردد، هرچند این مشکل اغلب در افرادی که به آرتریت روماتوئید و سندرم شوگرن مبتلا هستند بروز می‌کند ولی در بسیاری موارد این عارضه بدون دلیل…

Read more
Back To Top