skip to Main Content
۰۰۹۸۲۱۸۸۵۲۰۸۱۵ تهران، خیابان خرمشهر، میدان نیلوفر، خیابان هفتم، خیابان رهبر، پلاک ۱۲، طبقه ۳

شبکیه (غشاء حساس به نور پشت چشم)، منبع خون خود را از شریان مرکزی شبکیه دریافت می‌کند، یک رگ خونی کوچک که از طریق عصب بینایی وارد پشت چشم می‌شود. گاهی اوقات، معمولاً در افراد میانسال یا مسن، شریان شبکیه مرکزی یا یکی از شاخه‌های آن مسدود می‌شود و خونرسانی به شبکیه قطع می‌گردد. انسداد ممکن است به دلیل ترومبوز (لخته خون) یا آمبولی (قطعه کوچک لخته خون یا رسوب چربی) ایجاد شود که از شریان‌های قلبی وارد این ناحیه شده است.

درمان‌ها:

در موارد نادر، ممکن است بتوانیم قسمتی از بینایی از دست رفته را از طریق حرکت دادن لخته یا آمبولی در امتداد رگ خونی به موقعیتی که کمتر شبکیه را تحت تأثیر قرار دهد، بدست آوریم. این کار ممکن است از طریق کاهش فشار داخلی چشم با استفاده از دارو و یا تخلیه مایعات اضافی، طی چند ساعت از ظهور علائم انجام شود.

Back To Top