skip to Main Content
۰۰۹۸۲۱۸۸۵۲۰۸۱۵ تهران، خیابان خرمشهر، میدان نیلوفر، خیابان هفتم، خیابان رهبر، پلاک ۱۲، طبقه ۳

سرطان پستان

سرطان پستان سرطان پستان رشد کنترل نشده سلول‌های غیرطبیعی است که می‌توانند در یکی از مناطق مختلف سینه ایجاد شوند، از جمله: مجاری که شیر را به نوک سینه منتقل می‌کنند کیسه های کوچک که شیر تولید می‌کنند (لوبول) بافت…

Read more
Back To Top