skip to Main Content
۰۰۹۸۲۱۸۸۵۲۰۸۱۵ تهران، خیابان خرمشهر، میدان نیلوفر، خیابان هفتم، خیابان رهبر، پلاک ۱۲، طبقه ۳

گاهی اوقات وجود یک بیماری زمینه‌ای یا موقعیتی خاص مانند بیماری گریوز یا بازدو و یا شاید وجود توموری در پشت کره چشم  موجب می‌گردد یکی از چشم‌ها و یا هردو آنها حالت بیرون زدگی و برجسته پیدا کنند. در برخی موارد، وجود عفونتی که به بافت نرم حدقه چشم راه پیدا کرده باشد نیز باعث التهاب چشم شده و موجب بیرون زدگی و ورم چشم‌ها می‌شود. منشاء این عفونت می‌تواند از سینوس‌ها و یا حتی یک جوش در نزدیکی چشم‌ها باشد. ماهیچه‌هایی که به قسمت بیرونی هرکره چشم متصل هستند و آنهایی که به قسمت پشتی داخل حدقه هر چشم اتصال دارند باعث حرکت چشم‌ها می‌شوند اگر این ماهیچه‌ها از حالت تعادل خارج شده باشند و یا اعصابی که آنها را کنترل می‌کنند دچار نقص و اختلال شود، باعث می‌شوند چشم‌ها از حالت قرینه فاصله بگیرند.

Back To Top