رفتن به محتوای اصلی
+982188520815 [email protected] Unit 3, No 12, Rahbar Alley, 7th St, Nilufar Sq, Tehran, Iran

Physiatry Bones, muscles & joints

Joint Knee Replacement
Read More...
Hair loss Male pattern hair loss

Female pattern hair loss
Read More...
Hair loss Male pattern hair loss

Female pattern hair loss
Read More...

بیماری‌های دیگر چشم

گاهی اوقات وجود یک بیماری زمینه‌ای یا موقعیتی خاص مانند بیماری گریوز یا بازدو و یا شاید وجود توموری در پشت کره چشم  موجب می‌گردد یکی از چشم‌ها و یا هردو آنها حالت بیرون زدگی و برجسته پیدا کنند. در برخی موارد، وجود عفونتی که به بافت نرم حدقه چشم راه پیدا کرده باشد نیز باعث التهاب چشم شده و موجب بیرون زدگی و ورم چشم‌ها می‌شود. منشاء این عفونت می‌تواند از سینوس‌ها و یا حتی یک جوش در نزدیکی چشم‌ها باشد. ماهیچه‌هایی که به قسمت بیرونی هرکره چشم متصل هستند و آنهایی که به قسمت پشتی داخل حدقه هر چشم اتصال دارند باعث حرکت چشم‌ها می‌شوند اگر این ماهیچه‌ها از حالت تعادل خارج شده باشند و یا اعصابی که آنها را کنترل می‌کنند دچار نقص و اختلال شود، باعث می‌شوند چشم‌ها از حالت قرینه فاصله بگیرند.

برگشت به بالا