skip to Main Content
۰۰۹۸۲۱۸۸۵۲۰۸۱۵ تهران، خیابان خرمشهر، میدان نیلوفر، خیابان هفتم، خیابان رهبر، پلاک ۱۲، طبقه ۳

از آنجایی که قسمت خارجی چشم در تماس مستقیم با محیط است همواره در معرض عفونت و آسیب دیدگی می­باشد. همچنین چندین بیماری وراثتی هستند که می­توانند چشم خارجی را تحت تأثیر قرار دهند.

درمان‌ها
Back To Top