رفتن به محتوای اصلی
+982188520815 info@irhto.com Unit 3, No 12, Rahbar Alley, 7th St, Nilufar Sq, Tehran, Iran

یک بیمار نیاز دارد بداند که معمولا هیچ چیز مطلقی در ارتباط با شرایط و درمان‌های پزشکی و یا نیازمند به جراحی وجود ندارد. هر بیمار منحصر فرد است. اینکه در هر موقعیت، کدام درمان یا روش جراحی انتخابی، بهترین است ممکن است ابهام انگیز باشد. به همین علت، بیماران متکی بر انتخاب درست پزشک شان هستند. پزشکی را انتخاب کنید که فارغ از نتیجه‌ی نهایی درمان، با او احساس راحتی کنید. بهترین پزشکان، افرادی هستند که یک بیمار بتواند به آنها اعتماد کند حتی اگر نتیجه ی نهایی درمان، ایده آل نباشد.

 بهترین پزشک، متخصص و جراح خود را بیابید

برگشت به بالا